Algemene voorwaarden behandelingen 

 

  • Voor een plaatsing van kunstnagels dient u minimaal 16 jaar te zijn
  • Bestaande sets, NIET door Studio Harlekijn geplaatst, worden als NIEUWE SET aangerekend
  • Bij NIET of LAATTIJDIG annuleren worden de behandelingskosten geheel (24u) of gedeeltelijk (48u) in rekening gebracht
  • Wanneer Studio Harlekijn, door overmacht of ziekte, niet in staat is uw geboekte behandeling uit te voeren wordt u hier tijdig van verwittigd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld
  • Om onnodige wachttijden te voorkomen is het wenselijk dat u op tijd aanwezig bent. Na 15 minuten zullen we u bellen en komt uw afspraak automatisch te vervallen en hanteren we deze als niet-annulering ( zie eerder vermeld)
  • Cadeaubonnen zijn NOOIT inwisselbaar voor geld
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of lifting van nagels t.g.v. uitwendige factoren / verkeerd gebruik / medicijnen / allergische reacties / niet naleven van adviezen. Wij zullen u naar beste vermogen adviseren